Litt om bygningene

Det er totalt 7 bygninger på tunet fordelt på 1,5 mål og 3 lafta stuer: Gammelstu, Sivertstu og Neristu – alle med en unik historie å fortelle. I tillegg er det Koia, eller annekset som ligger i tilknytning til Neristu. Og et vedskjul og en utedo – kanskje den eneste 3-raderen i flere mils omkrets. Med bilde av Kongen så klart.

Gammelstu er den eldste bygningen, mest sannsynlig fra første halvdel av 1700-tallet, men senest ferdigstilt i 1796. Den ligger øverst på tomta og herfra kan du se mot vakre og majestetiske Tronfjell i øst, et av regionens varemerker.

Sivertstu, som opprinnelig er fra Krokhaug gård, ligger velplassert midt på tomta med vidt utsyn mot Alvdal vestfjell i syd.

Neristu og annekset er av de ‘nyere’ bygningene som kom til tunet. Som en kuriositet kan det nevnes at hoveddelen av Neristu er det gamle posthuset fra Folldal, eller et poståpneri som det ble kalt, antagelig fra første halvdel av 1800-tallet.

Det aller siste tilskuddet på tunet er av mer moderne art – en unik badstue med utsikt mot både Tronfjell og Sølnkletten, begge signaturfjellene i Alvdal.